آیا فرصت عزتمندشدن به بچه ها می دهیم؟

آیا تا به حال با خودتان فکر کرده اید که چرا مدرسه مکتب امام حسین(علیه السلام) بعد از گذشت قرن ها توانسته است همچنان در دل جهانیان ماندگار شود اما گاهی تربیت دینی فرزندان ما به اندازه چند سال هم ماندگار نیست؟


ما می خواهیم به خودمان و شما یادآوری کنیم که چگونه می شود با الگو گرفتن از امام حسین(علیه السلام) که نقش پدر بنده های خدا را دارند یک تربیت اصولی و ماندگار داشته باشیم.

از زنده بودن محرم استفاده کنید
قاعده محبت پیدا کردن به هر موضوع دینی مثل نماز، روزه، حجاب و… در ابتدا با این شروع می شود که حس دینی بچه ها در سن زیر ۷ سال با شیوه هایی که دوست دارند و خوش شان می آید فعال شود. در سال های بعد باور دینی یعنی پیدا کردن اطلاعات در مورد آن حس، می تواند آن را ماندگار کند.حتما تلاش کنید که بچه ها را در مراسم ایام محرم شریک و سعی کنید آنها فقط تماشاچی نباشند. بچه ها را به دسته های عزاداری ببرید و با هم نذری بگیرید یا نذری پخش کنید. آنها خیلی از مشارکت در انجام این کارها ذوق می کنند.

می توانید طبل کوچکی بخرید و طبل بزنید تا بچه ها نشاط معنوی پیدا کنند. حتما برای بچه ها لباس مشکی ویژه محرم بخرید که با بقیه سال فرق می کند، این کار برایشان تنوع دارد. بچه ها وقتی زنجیر می زنند، حس من هم هستم را با امام حسین(علیه السلام) تجربه می کنند. این می شود که ما امروز بزرگ ترهایی را می بینیم که با انواع پوشش و ظاهرهای مختلف یا حتی پایبندی مختلف به سایر احکام و… به محرم که می رسد، هیئت راه می اندازند، دسته عزاداری می روند، لباس سیاه می پوشند و… . پس می شود از این روش ها برای آموزش هر مفهوم مذهبی دیگری هم استفاده کرد.

چطور با بچه ها هیئت برویم؟
هیأت رفتن علاقه بزرگ ترهاست پس تلاش برای همراه کردن بچه ها با شما، کمی زحمت دارد اما بچه ها را دردسر ندانید بلکه اگر کاری کنید تا آنها با لذت به هیئت بیایند حتی اگر مدت حضور شما به نصف برسد، باز هم ارزشمند است. شما می خواهید نوعی پیغامبری برای عاشورا انجام دهید پس به زحمت هایش افتخار کنید.
به کمک این پیشنهاد ها راحت تر هیئت بروید: